Första AP-fonden investerar i enlighet med FNs 17 hållbarhetsmål

Stockholm 12 september 2016 – Första AP-fonden har som en av nio investerare uttryckt sin ambition att investera i enlighet med FNs 17 hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals). Världens miljörelaterade och sociala utmaningar förtydligar behovet av en hållbar global ekonomi där investerare kan spela en viktig roll. Genom att göra investeringar enligt dessa mål, understryker Första AP-fonden sin strävan att genom sina investeringar vara del av lösningen på världens globala utmaningar, utan att för den skull få lägre avkastning.

– Vi gör redan idag investeringar som i hög utsträckning lever upp till FNs hållbarhetsmål, säger Johan Magnusson, VD på Första AP-fonden. Det här är dock en viktig markering från vår sida att vi aktivt vill bidra till utvecklingen av en mer hållbar global ekonomi. Självklart görs investeringarna alltid till marknadsavkastning eller högre.

Ett exempel på en sådan investering genomfördes av Första AP-fonden under andra kvartalet i år. Det var en investering i Resonance Industrial Water Infrastructure Limited som inriktar sig på att finansiera vattenrening och återanvändning av vatten för industriellt bruk på global basis.

– FNs hållbarhetsmål utgör ett globalt ramverk som spänner över en bredd av olika tillgångsslag inom vilket vi som institutionell investerare kan formulera mer specifika prioriteringar i våra investeringsstrategier, säger Johan Magnusson.

Ambitionen är att FNs 17 hållbarhetsmål ska vara uppnådda 2030.

Övriga underskrivande institutionella investerare är: Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden samt APG, PGGM, Fiduciary Management MN, Actiam samt Kempen.