Första AP-fonden investerar 1,5 miljarder i Volvo Cars

Stockholm 20 december 2016 – Första AP-fonden investerar 1,5 miljarder i preferensaktier i Volvo Cars. Det innebär att vid en eventuell börsnotering kommer Första AP-fondens aktier att konverteras till B-aktier.

Första AP-fonden är en av tre svenska institutionella investerare som deltar i Volvo Cars emission. De övriga två är Folksam och AMF. Det totala emissionsvärdet uppgår till fem miljarder kronor.

– Volvo Cars har under de senaste åren genomgått en imponerande transformation, säger Olof Jonasson, aktiechef på Första AP-fonden. Bolaget har nu moderna plattformar som är anpassade för såväl elektrifiering som ökande grad av självkörande. Därtill har man inlett ett antal spännande samarbeten och investerat i en mer geografiskt balanserad produktionsbas. Vi tror att Volvo Cars kommande utveckling kan bidra på ett positivt sätt till avkastningen på fondens pensionskapital.

Läs originalutskicket här.