Första AP-fonden har beslutat att acceptera det publika budet på Oriflame

Första AP-fonden har beslutat att acceptera det publika budet på Oriflame om 227 kronor per aktie.

”Vi trodde på strukturella tillväxtmöjligheter för Oriflame och branschen, vilket är bakgrunden till att fonden har varit en långsiktig investerare i Oriflame. Vi anser att detta bud inte värderar företaget på ett korrekt sätt, baserat på både framtida kassaflöden och jämfört med den globala sektorn. Vi håller dock med den oberoende budkommittén i Oriflame om att risker inom konkurrens och regleringar under de kommande 12-24 månaderna gör det svårt att förutsäga återhämtning i försäljning och vinst. Med tanke på möjligheten att investera i andra företag med större potential både kort- och långsiktigt är vi villiga att acceptera budet”, säger Olof Jonasson, Chef Aktieförvaltningen.

Första AP-fonden äger cirka 2,9 miljoner aktier i Oriflame vilket motsvarar 5,15 procent av röster och kapital.

För mer information kontakta:

Olof Jonasson, Chef Aktieförvaltningen, tfn: 070-968 12 62.
Sara Christensen, Kommunikationschef, tfn: 070-698 12 50.

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar 324 miljarder kronor (31 dec 2018) i en portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder och det som går under beteckningen nya investeringar. Investeringarna görs över hela världen. Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv och engagerad ägare. Som ägare ställer fonden höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning.