Första AP-fonden driver på för kraftfullare åtgärder för att bekämpa bränderna och avskogningen i Amazonas

Första AP-fonden har tillsammans med 230 andra internationella investerare skrivit under det uttalande som koordineras av PRI gällande avskogningen i Amazonas. Uttalandet uppmanar företag med verksamhet eller underleverantörer i Brasilien och Amazonas till kraftfullare åtgärder för att bekämpa avskogningen och bränderna.
Uttalandet har undertecknats av, utöver de svenska AP-fonderna, internationella investerare och storbanker från 30 olika länder som tillsammans förvaltar ett kapital om 16 000 miljarder dollar.