Första AP-fonden del av konsortium som förvärvar Fortum Distribution AB

Stockholm 13 mars 2015 – Första AP-fonden har som del av ett konsortium bestående av Borealis Infrastructure, Tredje AP-fonden (AP3), Folksam med dotterbolag och Första AP-fonden (AP1) (”Konsortiet”) idag ingått avtal om att förvärva Fortum Distribution AB, Fortums elöverföringsverksamhet i Sverige.

– Infrastruktur är en viktig komponent i vår långsiktiga portfölj. Vi är därför mycket nöjda med förvärvet av Fortum Distribution AB tillsammans med våra mycket erfarna och kompetenta partners. Det är ett förvärv av hög kvalité som kommer att gynna vår portfölj och därmed det svenska pensionssystemet under lång tid framöver, säger Johan Magnusson, vd för Första AP-fonden.

Fortum Distribution är den näst största elnätsaktören i Sverige. Företaget levererar el till 906 000 kunder i Sverige och har en marknadsandel på omkring 17 procent.

Genom förvärvet får Fortum Distribution AB nya långsiktiga och stabila ägare. Konsortiet kommer att fortsätta att utveckla det svenska elnätet för att säkra en pålitlig och kvalitativ eldistribution för kundernas bästa.

Ägarandelarna i konsortiet fördelar sig enligt följande: Borealis Infrastructure 50,0 procent, AP3 20,0 procent, Folksam med dotterbolag 17,5 procent och AP1 12,5 procent.

Försäljningsprocessen beräknas bli klar under andra kvartalet 2015. Transaktionen är villkorad av tillstånd från konkurrensmyndigheter.

Kontakt
Johan Magnusson
Vd, Första AP-fonden
(ossian.ekdahl@ap1.se)

Ossian Ekdahl
Chef kommunikation och ägarstyrning, Första AP-fonden
0709-681 209
ossian.ekdahl@ap1.se

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det svenska allmänna inkomstpensionssystemet. AP-fondernas kapital säkrar att pensioner kan betalas ut även under år när inbetalningarna till inkomstpensionssystemet är lägre än utbetalningarna. Första AP-fonden förvaltar 284 miljarder kronor (31 dec 2014) i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, riskkapitalfonder och hedgefonder. Första AP-fonden investerar för att nå hög och långsiktigt hållbar avkastning.

Läs om AP-fonderna på apfonderna.se (http://www.apfonderna.se) och om Första AP-fonden på ap1.se (http://www.ap1.se)

Om konsortiets medlemmar

Borealis Infrastructure Management Inc
Borealis har i 16 års tid ansvarat för förvaltningen och utvecklingen av infrastrukturplaceringarna för Ontario Municipal Employees Retirement Systemsin (“OMERS”). OMERS, som grundades år 1962, är en kanadensisk pensionsfond med mer än 459 000 medlemmar, nettotillgångar på 72 miljarder kanadensiska dollar att administrera samt Standard & Poors AAA-kreditklassificering. OMERS var bland de första kanadensiska pensionsfonder som placerade på den privata marknaden, och fonden har allokerat över 20 procent av sin portfölj i infrastrukturplaceringar. Borealis administrerar för närvarande över tjugo infrastrukturplaceringar i Kanada, USA och Europa. Placeringarna utgör drygt 10 miljarder kanadensiska dollar av Borelias egna placerade kapital. www.borealis.ca

AP3
Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 13 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. AP3s fondkapital per den 31 december 2014 uppgick till 288 332 miljoner kronor. För att täcka skillnaden mellan inbetalda och utbetalda pensioner 2014 betalade AP3 in 5 120 miljoner kronor till Pensionsmyndigheten. På www.ap3.se finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare.

Folksam med dotterbolag
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare med över 350 miljarder kronor under förvaltning. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se.

AP1
Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det svenska allmänna inkomstpensionssystemet. AP-fondernas kapital säkrar att pensioner kan betalas ut även under år när inbetalningarna till inkomstpensionssystemet är lägre än utbetalningarna. Första AP-fonden förvaltar 284 miljarder kronor (31 dec 2014) i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, riskkapitalfonder och hedgefonder. Första AP-fonden investerar för att nå hög och långsiktigt hållbar avkastning. www.ap1.se