Första AP-fonden anställer ny kommunikationschef

Stockholm 21 juni 2016 – För att höja kapaciteten och öka fokuseringen på ägarstyrning och kommunikation har, som tidigare meddelats, Första AP-fonden delat upp funktionen Kommunikation och ägarstyrning i två olika ansvarsområden.

Anna Fall anställs från och med den 15 augusti som kommunikationschef. Anna kommer närmast från rollen som Head of Communications & Marketing på Royal Bank of Scotland.

Ossian Ekdahl, idag ansvarig för den samlade funktionen, blir ansvarig för ägarstyrningsfrågor. Båda rollerna kommer vara del av Första AP-fondens ledningsgrupp.

-Det är glädjande att få hälsa Anna Fall välkommen som ny kommunikationschef. Vi skaffar oss nu bättre möjligheter att utveckla fondens externa kommunikation i syfte att vara transparenta och öppna om vår verksamhet Genom satsningen ökar vi också fondens möjligheter att vara en engagerad ägare med höga ambitioner både vad gäller svenska och utländska bolag. säger Johan Magnusson, VD Första AP-fonden.