Eva Lindström utses till ny ordförande i Första AP-fonden

Regeringen har idag utsett Eva Lindström till ordförande i Första AP-fondens styrelse.

Eva är idag ledamot av Europeiska revisionsrätten i Luxemburg. Hon arbetade tidigare som Riksrevisor mellan 2003-2010 samt statssekreterare på Näringsdepartementet åt Mikael Damberg mellan 2014-2018 med ansvar för bland annat bolagsförvaltning, kapitalförsörjning och statens företagsägande (en portfölj som idag värderas till 850 mdr).

Eva tjänstgjorde tidigare på Jordbruksdepartementet samt Finansdepartementet, där hon var departementsråd och sedan budgetchef. Hon har även varit vice ordförande i Finanspolitiska rådet samt suttit i ett antal andra styrelser, däribland Finansinspektionen och Trafikverket. Eva har en filosofie kandidat i nationalekonomi från Stockholms universitet.

Nuvarande styrelseordförande Urban Hansson Brusewitz lämnar styrelsen då den förutbestämda tidsbegränsningen för styrelseuppdraget om åtta år gått ut. Övriga styrelseledamöters förordnande förnyas.

Ledamöter i AP-fondernas styrelser utses enligt lag på grundval av sin förmåga att främja fondförvaltningen. De utses enligt praxis för ett år i taget, med en begränsning på cirka åtta år. Samtliga nu utsedda ledamöter förordnas från och med den 31 maj 2024 till dess att regeringen fastställer AP-fondernas resultat- och balansräkningar för 2024.

Läs mer: Regeringens pressmeddelande