Erik Sjöström ny styrelseledamot i Första AP-fonden

Regeringen har idag utsett Erik Sjöström till ny ledamot i Första AP-fondens styrelse och Anna Hesselman till vice ordförande.

Erik Sjöström är nominerad av Svenskt Näringsliv som har återtagit sin nomineringsrätt. Erik har lång erfarenhet som aktieförvaltare på Skandia och i sin senaste roll som chef för svenska och nordiska aktiva aktiemandat. Han har även deltagit i Skandias ESG-kommitté.

Erik Sjöström ersätter styrelseledamot Annika Sundén. Övriga styrelseledamöters förordnande förnyas.

Ledamöter i AP-fondernas styrelser utses enligt lag på grundval av sin förmåga att främja fondförvaltningen. De utses enligt praxis för ett år i taget, med en begränsning på cirka åtta år. Samtliga nu utsedda ledamöter förordnas från och med den 28 maj 2020 till dess att regeringen fastställer AP-fondernas resultat- och balansräkningar för 2020.

Läs mer: Regeringens pressmeddelande