Climate Action 100+

Första AP-fonden har skrivit under Climate Action 100+, ett femårigt, globalt samarbetsinitiativ. Initiativet är kopplat till Parisavtalet och syftar till att få bolag att kommunicera hur de tänker vara i linje med Parisavtalet och hur de planerar för att sänka sitt CO2-avtryck, allt i enlighet med TCFD (Task force on Climate related Financial Disclosure). Hittills har 225 investerare med mer än 26,3 miljarder dollar i förvaltade tillgångar undertecknat Climate Action 100+.

Läs mer här.