Nyhetsarkiv

Nya styrelseledamöter i Första AP-fonden Anna Magnusson ny ägaransvarig på Första AP-fonden Jenny Gustafsson rekryterad som chef för AP-fondernas etikråd AP-fondernas etikråds påverkan viktig för att resultat uppnås när hållbarhet är i fokus Fokus på långsiktighet i en orolig omvärld Regeringens utvärdering: ”Historiskt hög avkastning” Två nya styrelseledamöter i Första AP-fonden Karin Karlström ny vd för Polhem Infra Etikrådet ökar transparensen om dialogerna ytterligare Första AP-fonden kommenterar röstningen om ansvarsfrihet inför Ericssons bolagsstämma