Nyhetsarkiv

På tröskeln till en ny tid Ny styrelseledamot i Första AP-fonden Framåtblick i brytningstid Nya styrelseledamöter i Första AP-fonden Anna Magnusson ny ägaransvarig på Första AP-fonden Jenny Gustafsson rekryterad som chef för AP-fondernas etikråd AP-fondernas etikråds påverkan viktig för att resultat uppnås när hållbarhet är i fokus Fokus på långsiktighet i en orolig omvärld Regeringens utvärdering: ”Historiskt hög avkastning” Två nya styrelseledamöter i Första AP-fonden