Beslut i upphandlingen gällande extern förvaltning av Aktier i Tillväxtmarknader

Första AP-Fonden har fattat beslut i upphandlingen med diarienummer EXT2018:25, förvaltning av Aktier i Tillväxtmarknader.

Beslutet innebär att ett antal förvaltare har godkänts för förvaltning av aktier i tillväxtmarknaderna för Första AP-Fonden.

Läs hela tilldelningsbeslutet här.