AP1 investerar i ny fond från BlackRock som kombinerar data med hållbarhet inom Emerging Markets

BlackRock lanserar nu BlackRock Emerging Makets Equity Impact Fund som svar på ett önskemål från Första AP-fonden om att genomföra hållbara investeringar på tillväxtmarknader. UCITS-fonden, som kommer att vara tillgänglig för professionella investerare, kombinerar data-driven avkastning med ett hållbarhetsfokus för att erbjuda investerare en väldiversifierad portfölj. Strategin för fonden har utvecklats av BlackRocks Systematic Activity Equity Team (SAE), som i över 30 års tid har arbetat med att kombinera innovation med avkastning på de globala aktiemarknaderna, speciellt inriktade på att med hjälp av ny teknik skapa nya insikter till grund för investeringar. Teamet hittar kontinuerligt nya sätt att tillämpa den senaste tekniken inom exempelvis data science och maskininlärning för att upptäcka nya investeringsmöjligheter.

Teamet består av en grupp professionella investerare som utifrån forskning skapar sig en bild av olika företags karaktäristika samt hur olika företag är positionerade i dagens föränderliga miljö påverkad av länder, branscher, makroekonomi och marknadsförutsättningar. Gruppen förvaltade 31 december 2017 tillgångar till ett värde av 100 miljarder USD för kunder över hela världen.

Fonden är avsedd för kunder som vill investera med hänsyn till mätbara miljömässiga – och sociala effekter, utan att kompromissa med finansiell avkastning eller behovet att följa vissa index. Lanseringen av BlackRock Emerging Markets Equity Impact Fund betonar BlackRocks engagemang i att utveckla hållbara lösningar.

Majdi Chammas, Head of External Asset Management och Tina Rönnholm, Portfolio Manager, External Management på Första AP-fonden kommenterar: “Som kapitalägare, har vi ständigt fokus på hur vi kan förbättra vår portfölj utifrån ett hållbarhetsperspektiv, samtidigt som vi bör nå den avkastning pensionssystemet kräver. Vi har sedan länge jobbat med att integrera ESG i våra investeringsprocesser. Att använda insikter inom hållbarhet är inte längre ett hinder i samband med investeringar i tillväxtmarknader. Vi är därför väldigt glada över att våra diskussioner med BlackRock har resulterat i denna innovativa fond, som är tillgänglig även för andra institutionella investerare. Data och teknik kan förbättra inte bara investeringarna i, utan också insikterna kring hållbarhet.”

Debbie McCoy, Managing Director och Co-Portfolio Manager, Head of Sustainable Investments för BlackRocks SAE team: “Vi ser ett stort intresse bland kunder som vill inkludera ett fokus på hållbarhet i sina portföljer i tillägg till traditionella avkastningsmål för alla deras investeringsområden, inklusive tillväxtmarknader. Vi är glada över att ha möjligheten att tillhandahålla denna lösning till Första AP-fonden, och att möta önskemål från investerare, inte minst i Norden, om att expandera utbudet av hållbara investeringar”

För ev frågor:

Anna Fall, kommunikationschef

anna.fall@ap1.se, 0709 681 250