AP-fondernas investeringar i BHP Billiton och Vale

DN publicerade idag (2016-02-16) en artikel om AP-fondernas investeringar i de två gruvbolagen BHP Billiton och Vale med anledning av den allvarliga olycka som i november 2015 skedde vid bolaget Samarcos järnmalmsgruva i Mariana, Brasilien. Samarco samägs av gruvbolagen Vale och BHP Billiton.

Omfattande utredningar av myndigheterna pågår för att ta reda på om det är försummelse från bolaget Samarcos sida som ligger bakom olyckan. De tre bolagen har sedan olyckan inträffade vidtagit åtgärder som att inspektera andra avfallsdammar och att börja hjälpa invånarna i regionen. Så länge inte annat framkommer betraktar Etikrådet detta som en olycka och följer den fortsatta utvecklingen.

Etikrådet har svarat DN på de frågor de ställt. De frågor och svar som utväxlats mellan DNs reporter Henrik Brandão Jönsson och Etikrådets generalsekreterare John Howchin sedan början av februari kan du läsa mer om här.