AP-fondernas etikråd driver översyn av standard för avfallsdammar

Engelska kyrkans pensionsfond och AP-fondernas etikråd kommer att företräda investerare genom branschorganisationen PRI (Principles for Responsible Investment) i ett gemensamt initiativ med ICMM (International Council on Mining & Metals) och FN (UN Environment Programme) med målet att skapa en internationell standard för avfallsdammar vid gruvor.

Detta arbete är en del av det övergripande engagemang som AP-fondernas etikråd och Engelska kyrkans pensionsfond driver för att förbättra säkerheten kring gruvors avfallsdammar globalt.

Se pressinformation här.