AP-fonderna samlade banker, tillsynsmyndigheter m.fl. i kampen mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet

På temat ekonomisk brottslighet och penningtvätt samlade AP-fonderna och Etikrådet de fyra storbankernas VD:ar, Finansinspektionen, Riksgälden, Ekobrottsmyndigheten samt Transparancy International Sverige till ett seminarium.

Antalet penningtvättsbrott ökar kraftigt samtidigt som alltfler misstänkta transaktioner rapporteras till myndigheter. Omfattande fall av penningtvätt har uppdagats i nordiska bankers filialer i Baltikum. Frågor som diskuterades på seminariet var: Hur kan reglerare, ägare och banker samarbeta för att förhindra ekonomisk brottslighet? Är kunskapen om penningtvätt tillräcklig? Räcker det att dela erfarenheter, samsyn och samverkan mellan investerare och reglerare med banker och andra bolag för att förebygga och kontrollera ekonomisk brottslighet?

– Om man menar allvar med att komma åt penningtvätt måste vi hitta nya sätt. Andra länder har börjat utforska möjligheter för utökad informationsdelning och närmare samarbete mellan banker och myndigheter. Om vi vill komma till bukt med problemen i Sverige är det nödvändigt att vi gör detsamma, säger Sean Cory, partner på Oliver Wyman.

VD:ar från Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank har stor samsyn. Tidigare har risken för penningtvätt underskattats. Idag har miljarder investerats för att upptäcka och förhindra penningtvätt. Utbildning av personalen, satsningar på system och kundkännedom måste kombineras med effektiv transaktionsanalys och rapportering. Flera deltagare var överens om att det är nödvändigt att se över banksekretessen, offentlighetsprincipen och även rapporteringen. Samarbetet mellan banker, tillsynsmyndigheter och brottsutredare är en prioriterad fråga.

– För AP-fonderna och Etikrådet är arbetet mot ekonomisk brottslighet en synnerligen central fråga. AP-fonderna ska med sitt uppdrag för pensionssystemet ta tillvara ekonomiska värden, säger Ossian Ekdahl ordförande i Etikrådet 2019. Vårt starkaste bidrag är att sätta fokus på de frågor som är mest angelägna och kan samla alla parter. Vi vill påverka och ser att detta är ett bra steg för dialog.

För mer information kontakta:

Ossian Ekdahl, Ordförande AP-fondernas etikråd, telefon: 08 566 20 200 ossian.ekdahl@ap1.se

John Howchin, Generalsekreterare AP-fondernas etikråd, 08 555 17 176 John.Howchin@ethicalcouncil.com

Etikrådet arbetar utifrån AP-fondernas uppdrag att skapa hög avkastning till låg risk till nuvarande och framtida pensionärer och den gemensamma värdegrunden – att proaktivt verka för en hållbar utveckling, agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar. Etikrådet arbetar både förebyggande och reaktivt med globala bolag i AP- fondernas portföljer. Utgångspunkten är att välskötta och ansvarstagande bolag över tid ger högre avkastning till lägre risk. Målet för Etikrådets arbete är att bolag och branscher ska arbeta systematiskt, strukturerat och transparent med hållbarhet.