AP-fonder bildar nytt bolag – Polhem Infra – för investeringar inom infrastruktur

Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden bildar ett gemensamt bolag, Polhem Infra, för investeringar i onoterade svenska bolag med inriktning på infrastruktur.

Första, Tredje och Fjärde AP-fonderna har bildat Polhem Infra för att skapa bästa förutsättningar att professionellt och kostnadseffektivt göra långsiktiga investeringar i infrastruktur för att möta samhällets långsiktiga behov av investeringar. Samverkan och hållbarhet är i fokus.

Infrastruktur definieras av Polhem Infra som verksamheter som bedriver eller tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster och tillgångar såsom exempelvis förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur. Polhem Infras mål är att vara en stabil, ansvarsfull och långsiktig ägare.

Polhem Infra ska inrikta sig på större investeringar inom den privata och offentliga sektorn. Investeringar ska företrädesvis göras tillsammans med andra långsiktiga industriella eller finansiella partners.

Bakom Polhem Infra står svenskt pensionskapital genom ägarna Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. AP-fondernas roll i pensionssystemet är att generera god avkastning till väl avvägd risk för att stärka pensionssystemet för dagens och morgondagens pensionärer. Polhem Infra följer lagstiftningen för AP-fonderna.

AP-fonderna har lång erfarenhet av att investera och bygga lönsamma onoterade bolag. Vasakronan, Hemsö, Ellevio, Rikshem, CityHold och Willhem är exempel på detta. Infrastruktur kompletterar investeringskategorierna aktier, obligationer och traditionella fastigheter, genom långa, stabila och inflationslänkade kassaflöden.

Johan Magnusson vd Första AP-fonden, Kerstin Hessius vd Tredje AP-fonden och Niklas Ekvall vd Fjärde AP-fonden, uttalar sig gemensamt:

”Sverige har stora behov av både offentliga och privata infrastrukturinvesteringar. Delar av befintlig infrastruktur kommer att kräva stora investeringar för att klara av samhällets krav på såväl kvalitet som hållbarhet. Med ett långsiktigt ägande och ett fokuserat hållbarhetsarbete har Polhem Infra förutsättningar att bli en attraktiv och prioriterad aktör och affärspartner, vilket långsiktigt kommer att gagna både pensionssystemet och samhället i stort.”

För eventuell ytterligare information kontakta:

Johan Magnusson, VD Första AP-fonden tel 08 566 202 00
Sara Christensen, Chef Kommunikation Första AP-fonden tel. 070-968 12 50

Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden tel 08 555 17 100
Lil Larås Lindgren, Chef kommunikation AP3 tel. 0709 517 223

Niklas Ekvall, VD Fjärde AP-fonden, tel 08 787 75 00
Tobias Fransson, Chef Strategi & hållbarhet AP4 tel. 08 787 75 28

Bild på AP-fonderna bakom bolaget Polhem Infra hittar du här.

AP-fonderna

AP-fonderna förvaltar buffertkapitalet i det allmänna pensionssystemet på uppdragav Sveriges Riksdag och svenska folket till förmån för dagens och morgondagens pensionärer. AP-fonderna (AP1 – AP4) har samma uppdrag, men skilda förvaltningsstrategier och styrs av lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Vid årsskiftet uppgick fondkapitalet till nära 1 400 miljarder kronor. AP-fonderna balanserar in- och utbetalningar till pensionssystemet och har sedan starten betalat in netto 146 miljarder kronor till pensionssystemet. Tillgångarna utgör ca 15 procent av tillgångssidan i pensionssystemet.
www.ap1.se  www.ap3.se  www.ap4.se

Polhem Infra

Polhem Infra är ett investeringsbolag, grundat gemensamt 2019 av AP-fonderna AP1, AP3 och AP4. Bolaget fokuserar på direktinvesteringar i onoterade svenska verksamheter som bedriver eller tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster och tillgångar såsom exempelvis förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur.

www.polheminfra.se