Anna Nilsson ny styrelseledamot i Första AP-fonden

Regeringen har idag utsett Anna Nilsson till ny ledamot i Första AP-fondens styrelse.

Anna är idag chef för miljöförvaltningen i Uppsala kommun och sitter i SMHI:s insynsråd. Tidigare har hon bland annat varit hållbarhetschef och miljöanalytiker på Swedbank Robur och suttit i styrelsen för nätverket för hållbart näringsliv. Hon har nära 30 års yrkeserfarenhet av miljöfrågor och har även tilldelats pris som bäst på hållbarhet i nordiska finansvärlden. I grunden är Anna civilingenjör med inriktning på kemiteknik.

Eva Redhe och vice ordförande Anna Hesselman lämnar styrelsen. Övriga styrelseledamöters förordnande förnyas.

Ledamöter i AP-fondernas styrelser utses enligt lag på grundval av sin förmåga att främja fondförvaltningen. De utses enligt praxis för ett år i taget, med en begränsning på cirka åtta år. Samtliga nu utsedda ledamöter förordnas från och med den 27 maj 2021 till dess att regeringen fastställer AP-fondernas resultat- och balansräkningar för 2021.

Läs mer: Regeringens pressmeddelande