Aktiechefen Olof Jonasson lämnar Första AP-fonden

Första AP-fonden är en central del av Sveriges allmänna inkomstpensionssystem och förtroendet från allmänheten är av särskilt stor betydelse. För att ha detta förtroende är det viktigt att vi har ett regelverk och policyer som gör det tydligt för våra medarbetare vad som är tillåtet och otillåtet. Det är också viktigt att regelverket tillämpas på ett korrekt sätt. Gör man överträdelser får det konsekvenser.

Första AP-fonden kan konstatera att aktiechefen Olof Jonasson vid tre tillfällen har agerat på ett sätt som står i strid med fondens policy och riktlinjer. Agerandet är ett brott mot regelverk om intressekonflikt, policyn för handel och innehav i finansiella instrument och etik- och värdegrundspolicyn. Som en konsekvens av detta har Olof lämnat fonden.

Aktieavdelningen leds nu tills vidare av Mats Larsson som är tillförordnad aktiechef.

Teresa Isele, tf VD på Första AP-fonden, kommenterar:

”Ledningen har nolltolerans i de här frågorna, bryter man mot det interna regelverket får det konsekvenser. Det är viktigt att fondens styrelse och medarbetare agerar på ett sådant sätt att förtroendet för Första AP-fonden och för pensionssystemet i stort upprätthålls. Vi kan inte ha en ledare som agerar på det här sättet. Våra ledare skall föregå med gott exempel och säkerställa efterlevnad av fondens värderingar, policy och gällande regler.”

Kontakt:

Sara Christensen, Chef Kommunikation Första AP-fonden tel. 070-968 12 50, sara.christensen@ap1.se