Ägaransvar & hållbarhet

Våra ställningstaganden

Första AP-fonden tar ställning i frågor som rör de verksamheter vi investerar i, direkt eller indirekt. Här följer några exempel.

Oklarheter i Eltel

Vintern 2017 trädde Första AP-fonden in i Eltels valberedning. Snart därefter framgick att information som lämnats av bolaget inte överensstämde med verkligheten. Den tidigare VD:n och den tidigare ordföranden nekades därför ansvarsfrihet på stämman i juni. Dessa personer är nu föremål för utredningar som ska visa om bolaget kan utkräva skadestånd av dem. Samtidigt utreds bolagets revisor av revisorsinspektionen.

Valberedningen arbetade intensivt med att få fram en ny styrelse med rätt erfarenheter och kunskaper, som tillsammans med ledningen kan föra Eltel tillbaka till en lönsam verksamhet.

Under hösten 2018 genomfördes en extra stämma där de största ägarna själva föreslog två nya ledamöter till styrelsen utan att förankra detta i valberedningen. Första AP-fonden och flera andra institutionella institutioner protesterade mot deras huvudägarnas agerande på stämman.

VD:s sidouppdrag i fokus

När Hexagons VD Ola Rollén 2016 häktades och senare åtalades för insiderbrott krävdes att valberedningen tänkte igenom vilka åtgärder som skulle krävas vid en fällande dom. Tidigt i januari 2018 blev Ola Rollén friad (även om domen har överklagats). Han kunde därför fortsätta som både VD och styrelseledamot med Första AP-fondens förtroende. Fonden har dock framfört att det är viktigt för styrelserna i Hexagon, liksom övriga bolag, att noga tänka igenom vilka sidouppdrag för VD och ledning som är lämpliga och ska vara tillåtna.

Nordeas flytt engagerar

Nordea annonserade under 2017 att styrelsen skulle föreslå bolagsstämman i mars 2018 att bankens huvudkontor ska flyttas från Stockholm till Helsingfors.

Efter att noga ha vägt fördelar och nackdelar med en flytt beslutade fonden att rösta ja till förslaget. Det främsta skälet är att fonden har förtroende för styrelsen i dess bedömning att en flytt är det bästa för Nordea och dess aktieägare. Vi håller med styrelsen om att den stabilitet som uppnås genom att Nordea blir en del av den europeiska bankunionen är viktig.

Att Nordea har för avsikt att behålla en ägarledd valberedning och arbetstagarrepresentanter i styrelsen har också varit viktigt för fondens ställningstagande.

Ägare ska behandlas lika

I början av 2018 sålde riskkapitalfonden Cevian sitt innehav i Volvo Lastvagnar, där även Första AP-fonden har intressen, till en utländsk aktör. I samband med detta uppstod en allmän diskussion om villkoren för ägande.

Fondens inställning är att även om utländska ägare är välkomna att investera i svenska bolag, som vi gjort utomlands, ska svenska och utländska ägare behandlas lika, både regel- och skattemässigt.