Ägaransvar & hållbarhet

Deltagande på stämmor

Bolagsstämman är företagens högsta organ och ett viktigt verktyg för ägarna att utöva inflytande. Första AP-fonden deltar som regel i samtliga bolagsstämmor i svenska noterade bolag och röstar på bolagsstämmor i ett stort antal utländska noterade bolag.

Inför alla bolagsstämmor analyserar Första AP-fonden tillgänglig information för alla beslutspunkter. Ambitionen när det gäller svenska bolag är att lösa eventuella åsiktsskillnader i god tid innan stämman. Fonden för därför många dialoger med bolagen inför stämmosäsongen. De beslutsförslag som styrelsen presenterar är därför i många fall ett resultat av dialoger mellan styrelsen och ett antal institutionella investerare.

Sammanställningar av Första AP-fondens röstande i olika frågor på bolagsstämmor finns nedan.

Röstning på svenska bolagsstämmor 2018

Röstning på utländska bolagsstämmor 2018

Röstning på utländska bolagsstämmor 2019 (uppdateras löpande)