Ägaransvar & hållbarhet

AP-fondernas Etikråd

Etikrådet ger större genomslag

Inom AP-fondernas Etikråd samarbetar de fyra AP-fonderna för att påverka utländska bolag till ett mer hållbart företagande med hjälp av dialog och långsiktighet.

Fokus för arbetet inom AP-fondernas Etikråd är utländska bolag, eftersom behovet av samarbete mellan fonderna är större utanför Sverige, främst på tillväxtmarknaderna. Genom etikrådet engagerar vi oss i branscher och bolag med allvarliga och systematiska problem.

Första AP-fonden i täten

Ossian Ekdahl, chef för ägaransvar på Första AP-fonden, är ordförande för AP-fondernas Etikråd under 2019.

En uthållig dialog är Etikrådets viktigaste verktyg. Om förändringar ändå inte sker överväger Etikrådet att rekommendera en exkludering, vilket innebär att investeringar inte får ske i det bolaget. AP-fonderna beslutar självständigt om exkludering i varje enskilt fall, men alla har följt Etikrådets rekommendationer.

På senare tid har Etikrådet oftare agerat på eget initiativ, till exempel i gruvindustrin och sektorer som palmolja, kakao och tobak. Korruption, miljökatastrofer, arbetsförhållanden för migrantarbetare hör till de ämnen som behandlas inom Etikrådet.

Läs mer om Etikrådet på www.etikradet.se.