Vi investerar pensionskapitalet för att det ska växa.

Det här är
Första AP-fonden

Första AP-fonden förvaltar en del av kapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet. Avkastningen ska på lång sikt vara minst 4 procent.

Våra tillgångar på 352 miljarder kronor fördelas i en global portfölj med aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder.

Vi investerar långsiktigt och hållbart, och agerar ansvarsfullt som ägare.

Fondkapital
per 30 juni 2019

352 mdkr

Genomsnittlig avkastning
de senaste tio åren

7.7 %

Till pensionssystemet
under första halvåret 2019

3.0 mdkr

Aktuellt

Se alla nyheter

Första AP-fondens avkastning för första halvåret 2019 uppgick till 9,7 procent efter kostnader

Första AP-fondens positiva resultat om 31,4 miljarder kronor (mdkr) för första halvåret 2019 innebär att det totala fondkapitalet ökade till 352 mdkr per 30 juni.

Första AP-fonden har beslutat att acceptera det publika budet på Oriflame

Första AP-fonden har beslutat att acceptera det publika budet på Oriflame om 227 kronor per aktie.

AP-fondernas etikråds årsrapport: Nya problemområden i fokus under 2018

Under 2018 har Etikrådets arbete och engagemang bland annat fokuserat på problemområden som Facebook och mänskliga rättigheter, bekämpningsmedel som hotar binas överlevnad samt på legaliseringen av cannabis i Kanada och framväxten av noterade cannabisbolag.

Ny ordförande och nya styrelseledamöter i Första AP-fonden

Regeringen har idag utsett Urban Hansson Brusewitz till ordförande i Första AP-fondens styrelse. Peter Hansson, Per Klingbjer och Charlotte Nordström utses samtidigt till styrelseledamöter.

AP-fonder bildar Polhem Infra för investeringar inom infrastruktur

Polhem Infra kommer att investera i fastigheter med verksamheter som bedriver eller tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster och tillgångar såsom exempelvis förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur. Bakom Polhem Infra står svenskt pensionskapital genom ägarna Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden.

Läs mer på Polhem Infras webbplats

På bilden Kerstin Hessius vd Tredje AP-fonden, Johan Magnusson vd Första AP-fonden och Niklas Ekvall vd Fjärde AP-fonden.

Överträffar det långsiktiga målet

Den genomsnittliga årliga reala avkastningen efter kostnader den senaste tioårsperioden uppgick till 7,7 procent, vilket överstiger målet om 4,0 procent.

Ny lag öppnar för bättre avkastning

Första AP-fondens investeringsval styrs av AP-fondslagen. En lagändring väntas ge förbättrade möjligheter att agera för pensionärernas bästa.

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges Riksdag.

”Fonden är uthållig och ställer krav”

– Första AP-fonden är en bra ägare som är uthållig men också ställer tydliga krav på hållbarhet och lönsamhet, säger Mikael Granath, VD för bostadsbolaget Willhem.

Foto: Willhem