Pressmeddelanden

 Första AP-fonden (AP1) inleder forskningsprojekt för att ta hänsyn till klimatförändringarna i strategiska investeringsbeslut

2018-09-06 14:46:00

5 september 2018 – De finansiella institutionerna AP1, a.s.r., OPTrust Pensioenfonds van de Metalektro (PME) och Philips Pension Fund kommer i samarbete med Ortec Finance, leverantör av tekniska lösningar som stöd vid investeringsbeslut, att inleda en pilotstudie om klimatförändringarnas inverkan, vid sidan av traditionella data, vid framtagandet av underlag för beslut om strategisk portföljallokering.

läs mer...